rara reviews

ฮู่อาฮูหยินหลั่งนํ้าตาด้วยความยินดี ว่านสงหลิ่งพอกล่าวจบ นาง ก็กระโดดลงจากหลังม้า ฮาลือฮาจับตาดูดวามที่นอนเป่าลม intex 6 ฟุตเคลื่อนไหวของฮูหยิน พอ เห็นเข่นนั้นฉุกใจติด ติดตามลงจากหลังม้าเข่นกัน

ฮาลือฮาย่อมไม่ถูกคำพูดของว่านสงหลิ่งบอกกล่าวจนยอมล่งมอบ อำนาจออกไป แต่ว่าข่านผู้นิ้อยู่ภายไต้การควบคุมของหม่าฮายู่ หากมัน ยอมรับอำนาจของท่านข่าน ทำตามคำสั่งของท่านข่าน กลับเป็นเรื่อง สนุกสนานน่าสนใจนัก

ดังนั้นฮาลือฮากระโดดลงจากหลังม้า ชิงลืบเท้าออกไปหนึ่งก้าว ลํ้าหน้าส่อาฮูหยิน คุกเข่าข้างหนึ่งต่อว่านสงหลิ่ง ไขว้สองมืออยู่เหนืออก 4เป็นลักษณะของการยอมอ่อนน้อม

ส่อาฮูหยินเคลื่อนไหวตาม แม่ทัพไพร่พลใต้ร่มธงของฮาลือฮา เห็นเข่นนั้นพากันลงจากหลังม้า คุกเข่าลงบนทุ่งหญ้า

ความเคลื่อนไหวของซนเผ่าฮาลือฮาสร้างความฟ้นป่วนวุ่นวาย ขึ้นมา นักรบในสังกัดอ๋องทั้งสามไม่รอไท้ออกคำสั่ง มีคนจำนวนมากทิ้ง ตัวลงจากหลังม้า คุกเข่าอยู่บนพื้นหญ้า

หม่าฮายู่กับไท่ผิงและปาถูปัวหลอเห็นเข่นนั้น ต้องหันไปมอง หน้ากัน ตอนนี้ที่นอนเป่าลม lazadaพวกมันไม่มืทางเลือกอื่นอีก หลังจากลังเลเล็กน้อย หม่า ฮายู่ก็พลิกตัวลงจากหลังม้า

ว่านสงหสิ่งมองดูเหล่านักรบวาลาคุกเข่าอยู่รอบข้าง ต้องลอบ ระบายลมหายใจโล่งอก มันทราบว่าการเสี่ยงอันตรายของตนเองพบกับ ความสำเร็จแล้ว

ว่านสงหสี่งลอบกดนิ้วหัวแม่มือลง ส่วนปลายของแล้ม้าที่มันจัด ทำขึ้นเป็นพิเศษก็พวยพุ่งฟองที่ไร้สีออกมา ฟองชนิดนิ้พอเผชิญกับลม ถูกแสงอาทิตย์สาดส่อง ก็กลายเป็นประกายเจ็ดสีแถบหนึ่ง ปกคลุมอยู่ เหนือศีรษะ ราวกับพระพุทธเยือนสู่โลกหล้า “พวกท่านดู รีบลูท่านข่าน”

ชาววาลาหลายคนพบเห็นสิ่งผิดปรกติเหนือศีรษะว่านสงหลิ่ง ต้องร้องอุทานออกมา ชาววาลาทั้งหมดเงยหน้าขึ้น เห็นประกายเจ็ดสีคง อยู่เพียงวูบหนึ่งก็สลายหายวับไป ผู้คนจำนวนมากเห็นเพียงแวบเดียว แต่ก็พอแล้ว ซาววาลาจำนวนมากเปลี่ยนจากการแสดงความเคารพทาง ทหารเป็นหมอบกราบต่อพระพุทธ ยังมืผู้คนจำนวนมากยงกว่าพลุ่ง พล่านใจจนนํ้าตาคลอหน่วย ขยับเขยื้อนรืมป็ปาก ไม่ทราบกล่าววาจาใด หม่าฮามู่ ฮาสือฮากับพวกก็แลเห็นแล้ว สร้างความสะท้าน สะเทือนแก่พวกมันอย่างใหญ่หลวง ลอบร้องในใจ ‘สวรรค์ หรือว่าทวอ ทวอปัฮัวเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมานี้นฟูทุ่งหญ้า?’

ฮ่อาฮูหยืนที่เทิดทูนบูชาผู้สืบเชื้อสายกระโจมทองคำอย่างงมงาย ชิงหมอบกราบแต่แรก ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นอีก

ว่านสงหสิ่งหลั่งเหงื่อที่นอนเป่าลม intexจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มโชก

ท่านคิดเป็นคนขลาดเขลาไปชั่วชีวิต หรือคิดเป็นวีรบุรุษชั่วครู่ชั่ว

ยาม?

ในชีวิตว่านสงหสิ่งเป็นนักต้มตุ๋นที่ไม่กล้าล้หน้าผู้คน วันนี้มันกลับ กลายเป็นวีรบุรุษชั่วครู่ชั่วยาม

ชั่วครู่ชั่วยามนี้กลับเปลี่ยนแปลง
ที่นอนเป่าลม tv directชีวิตของมัน