new sofa intex thailand

นี่เป็นการชักนำพวกมันออกจากห้องหนังสือ พบเหินสภาพความ จริงของชาวบ้าน ทำการล้างสมองครูสอนหนังสือผู้นี้ จนกลายเป็นผู้ถือที่นอน เป่า ลม friday ลัทธิแห่งซนชาติอย่างสุดโด่ง

การปาฐกถาเข่นนี้เกิดขึ้นตามสถานศึกษาด่าง ๆ ว่านซื่ออวื้ได้รับ คำสั่งจากเซื่ยสิน ขณะที่ปลุกเร้าอารมณ์แห่งชนชาติของชาวเหลียวตง ก็ จัดส่งนักศึกษาและบรรพชิตทำการล้างสมองชาวตาร์ตาร์ที่ยอมอ่อน

น้อมต่อสำนักเหลียวตงตูซือ เป็นการดำเนินการควบคู่กันไป

ต่อจากนั้นหลิวจิ้งกิงเล่าว่าสมัยราชวงศ์กัง นครฉางอานเคยถูท แคว้นถูฟาน (ทิเบต) ยึดครอง พอถึงสมัยห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร แผ่นดินถูกเฉือนแบ่งเป็นชิ้นๆ ตามด้วยการผุดชิ้นของซาวชี่ตัน ตั้ง ประจันกับราชวงศ์ซ้องนับร้อยปี ชาวนีเจินยังสถาปนาที่นอนเป่าลม intex 68755ประเทศได้กิม ได้กิมล้างราชวงศ์ซ้องเหนือ ต่อจากนั้นมองโกสล้างราชวงศ์ซ้องใต้ บรรยายเหตุการณ์ที่ชนชาติอื่นรุกรานแผ่นดินจงหยวนโดยไม่สิ้นสุด

สุดท้ายหลิวจิ้งถิงกล่าวว่า “ผู้คนบนทุ่งหญ้าคล้ายสุนัขป่า แต่ยัง โหดเหี้ยมกว่าสุนัขป่าลิบเท่า สุนัขป่ากินอิ่มแล้วเลิกรา แต่ผู้คนมีความ ต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ชาวฮั่นเราต้องกล้าแข็ง จึงสะกดพวกมันลงได้ สำหรับ กับพวกมันไม่เพียงหยิบยื่นพระคุณ เมื่อท่านกล้าแข็ง พวกมันจะแสร้ง เป็น

อ่อนน้อม ยามใดที่ท่านอ่อนแอ พวกมันจะกระโจนเข้ามากัดท่าน อย่างตุตัน ร้อยพันปีนี้ล้วนเป็นเช่นนี้ เมื่อพวกเราสบโอกาส ต้องถอน เขี้ยวถอดเล็บของมันออกมา ไม่ว่าผู้ไดปล่อยปละละเลย ถือเป็นคนบาป ของชนชาติ”

ในเสียงโห่ร้องสนับสนุน หลิวจิ้งถิงหันไปร้องบอกว่า “ตอนนี้เรา จะขอให้ซาวบ้านที่ถูกตาร์ตาร์กวาดต้อนไปเป็นทาสตั้งแต่อายุสิบสี่ปี เมื่อ ไม่นานมานี้โด้รับการช่วยเหลือจากไพร่พลแดนเหลียวตงนำตัวกลับมาให้ มันบอกเล่าชะตากรรมที่ได้ประสบมาต่อทั้งหมด”

ว่านซื่ออวี้รับฟังถึงตอนนี้ กิกล่าวกับดิงอวี่ว่า “นอกจากให้นัก ศึกษาบางคนบรรยายแทนครูสอนหนังสือแล้ว สมควรตัดเลือกครูสอน หนังสือเช่นหลิวจิ้งถิง ให้สอนวิชาบรรยายขั้นพื้นฐานด้วย”

ดิงอวี่ผงกศีรษะรับ

เซื่ยสินหลังจากด่าทอรอบหนึ่ง กิคำนวณปฏิกิริยาที่นอนเป่าลม โฮมโปรของบัณฑิต แดนเจียงหนันออก มันเห็นว่านึ่เป็นเรื่องดี หากไม่เกิดการกระตุ้นจาก เรื่องนี้ เหล่านักศึกษาแดนเจียงหนันยังมีชีวิตอยู่ในห้วงเพ้อฝัน หลังจาก ผ่านการโต้เถียง พวกมันจะทอดสายตามายังพื้นที่ทางเหนือ ให้พวกมัน ทำความเข้าใจกับสภาพที่แท้จริงของชายแดนต้าหมิง จะไต้เปลี่ยนแปลง ความคิดของนักศึกษาบางคน

ก่อนที่เซี่ยสินออกจากแดนเหลียวตง ไต้กำชับให้ว่านซื่อ อวี้จัดครู สอนหนังสือแดนเหลียวตงไปทำการบรรยายที่แผ่นดินจงหยวน ขณะ เดียวกันก็นำซาวบ้านที่ถูกกดขี่ข่มเหงไปด้วย นักศึกษาถกเหตุผล แต่ ราษฎรพูดความจริง จะที่นอนเป่าลม ดีไหมไต้ตั้งป้อมสู้กับบัณฑิตแผ่นดินจงหยวนที่เอาแต่ ยกอ้างหลักเมตตาธรรม

เซื่ยสินไม่เชื่อว่าบัณฑิตแผ่นดินจงหยวนล้วนหัวโบราณครํ่าครึ หลังจากผ่านความพยายามเหล่านี้ อย่างน้อยสามารถเปลี่ยนแปลงพวก มันบางส่วน อย่างนั้นต้าหมิงในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก ฟ้าควร