OH SOFALONG

ลุกขึ้น เจ้าอ้วนงั่ว เราเห็นม้าตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าประตูตึกท่าน นั้นเป็น พาหนะของสหายเรา เราต้องการทราบว่าคนผู้นั้น...โซฟาลม พกพา ราคาส่งใช่อยู่ในตึกหรือไม่?”

เจ้าอ้วนงั่วสองสามีภรรยาหันไปมองหน้ากัน ลอบร้องในใจ ‘ก่อ เหตุเภทภัยแล้ว ซิ่วไนนั้นกลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝูกว๋อกง’

สองสามีภรรยาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกไป เซึ่ยสินพอฟังก็ ทราบว่า เซึ่ยซิ่วไฉนั้นคือเสี่ยวอิงที่ปลอมซื่อเป็นเซึ่ยม่เหวิน พอฟังว่า นางพลิกข้ามกำแพงหลบหนีเข้าบ้านผู้อื่น จึงประสานมือกล่าวคำอำลา หันกายหมายจากไป

มิคาดเจ้าฮูหยินพลันร้องเรียกว่า “กว๋อกงแหยข้าก่อน”

เซึ่ยสินเหลียวหน้ามา เลิกคิ้วกล่าวอย่างสงสัยใจว่า “ยังมีเรื่อง

ใด?”

เจ้าฮูหยินมองตูองครักษ์ติดตามที่ข้างกายเซึ่ยสินทั้งสองคนintex corner sofa reviews ตะกุกตะกักถามว่า “ไม่ทราบ...ไม่ทราบว่าใต้เท้าองครักษ์ของกว๋อกง แหยแต่งงานแล้วหรือไม่?”

เจ้าอ้วนงั่วสะดุ้งเฮือก ร้องว่า “ฮูหยิน ท่านเสียสติแล้ว” พลางหัน มายิ้มประจบต่อเซึ่ยสินกล่าวว่า “กว๋อกงแหย ท่านค่อยๆ เดิน ผอเหนียง (คำเรียกภรรยาสูงอายุ) ของเราร้อนใจจนเสียสติไป..."

เจ้าฮูหยินไม่แยแสสนใจมัน เพื่ออนาคตของบุตรี นางกระทั่ง กว๋อกงผู้สูงตักคิ้ก็ไม่เกรงกลัว ใช้สายตาที่คาดหวังมองตูเซึ่ยสิน ทำให้ เซึ่ยสินไม่อาจหักใจกล่าวคำไป

เซึ่ยสิน'ฝืนยิ้มพลางเหลียวหน้าไป เห็นองครักษ์ติดตามก็จับจ้อง มองตูแม่นางเจ้า สีหน้าเปียมแววนิยมรักใคร่ เจ้าซินเอื่ยนมีรูปโฉม หมดจดงดงาม ทั้งเป็นบุตรีของคหบดีเมืองทังโด่ว หากเป็นยามปรกด่ องครักษ์เหล่านื้โหนเลยกล้าอาจเอื้อม ยามนี้กลับมองดูเซี่ยสินราวกับ นัดแนะกันไว้ แม้ไม่กล่าวจากปาก ดวงตากลับทอแววร้องขอ

เซี่ยสินฉุกใจคิดกล่าวว่า “อวี่มี่เอี่ยน จูเหวินหล่าง พวกท่านล้วน ยังไม่แต่งงานโซฟาเป่าลม intex Corner Sofa ผู้ใดยินยอมแต่งงานเป็นสามีภรรยากับคุณหนูตระถูลเจ้า?” “เรายินยอม”

องครักษ์ทั้งสองกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน ล้มเสียงพอดัง ล้วนแด่ หน้าแดงวูบ สีหน้าเกิดความขัดแย้ง ทั้งไม่ต้องการแย่งชิงกับสหายรัก แด่ กิไม่อาจหักใจถอนตัว

เซี่ยสินกล่าวว่า “ประเสริฐ พวกท่านยินยอม ยังต้องไต้รับความ ยินยอมจากคุณหนูตระกูลเจ้าด้วย”

จากนั้นหันมายังเจ้าชินเอื้ยนที่หน้าแดงสดใสตั้งแต่แรก ถามว่า “คุณหนูเจ้า ในองครักษ์ของเราทั้งสอง ท่านต้องตาผู้ใด?”

เจ้า1ชินเอื้ยนชม้ายมองอย่างเอียงอาย เห็นทั้งสองล้วนมีหน้าตา องอาจ ใช้สายตาที่ร้อนแรงมองดูนาง สร้างความอับอายแก'นางจนก้ม ศีรษะตร ไม่กล้ามองลูอีก สร้างความร้อนใจแก่เจ้าฮูหยินจนเร่งรัดว่า “ลูก เราต้องตาผู้ใด ให้รีบบอกมา กว๋อกงแหยจะไต้ตัดสินใจ”

ชิงเหลยกับเฟยเอ่อเว่ยล้วนลืมตาค้าง คิดอ่านในใจ ‘เช่นน1'ก็ แต่งงานกันหรือ?’

เจ้าชินเอื้ยนม้วนชายเสื้อตัวเอง ช้อนตาขึ้นมา ขึ้มีอไปยังจูเหวิน หล่าง,ซึ่งอยู่ทาง'ช้ายมือของเซี่ยสิน เซี่ยสินต้องหัวร่อฮาฮา กล่าวกับ intex sofaจูเหวินหล่างว่า “เหล่าจู (คนแซ่จู) ท่านรั้งอยู่ อนุญาตท่านลางานสาม วัน สามวันให้หลังค่อยไปพบเราที่ตึกผู้กว๋อกง”