New web sell sofaair

ตอนนี้ถึงเวลาแผนที่คลี่ออกมีดสั้นปรากฏ แล้ว ข่าวที่ทัพหมิง ซุ่มโจมตีแนวหลังของแคว้นวาลา คงล่วงรู้ถึงหูทัพวาลาที่ทำศึกอยู่ทาง ด้านหลัง เท่ากับเป็ดเผยจุดประสงค์ของด้าหมิงออกมา ไม่ว่าซาววาลา โซฟาลม ราคาถูกล่วงรู้หรือไม่ว่าเสี่ยวอิงยืนอยู่ฝ่ายด้าหมิง พวกมันยามโกรธแค้นต้องฆ่า คนระบายโทสะ หากว่าตนเองไปยังแดนเหลียวตงก่อน ค่อยไปยังแคว้น

ตาร์ตาร์ ได้แต่ไปเก็บศพเสี่ยวอิง

หญิงสาวไร้ความผิด นางกระโดดลงกองไฟเพราะมัน มันสมควร รุดไปนุดลากนางขึ้นจากกองไฟ หาไม่ก็กระโดดลงกองไฟพร้อมกับนาง นี่เป็น


ราชโองการของหย่งเล่อฮ่องเต้ส่งถึงแดนเหลียวตงก่อนเซี่ยสิน ก้าวหนึ่ง ติงอวี่จึงนำกำลังเข้าสู่พื้นที่ของแคว้นดารืตาร์

การสอดมือเข้ามาของทัพหมิงสร้างความตะลึงพรึงเพริดแก่อาลู่ไถ จึงทำการประท้วงอย่างรุนแรง แต่ตอนนี้มันสูญเสียไพร่พลอย่างหนัก เพื่อ หลบเลี่ยงจากการตามล่าของทัพวาลา ซนเผ่าต่างๆ พากันอพยพถอยร่น ปรากฏชนเผ่าจำนวนมากตกอยู่ไนรัศมีการยิงของสำนักเหลียวตงตูซือ ทั้งขาดการติดต่อกับมัน ทัพหมิงยังมืข้ออ้างที่สวยหรูว่าเข้ามาหย่าศึก ดังนั้นมันอับจนปัญญา หรือยังจะต่อกรกับทัพหมีงที่มืกำลังแข็งแกร่ง เสบียงเพียบพร้อม?

เนื่องด้วยจี้กังปรับเปลี่ยนแผนการ ถึงแม้การสู้รบบนทุ่งหญ้า ดำเนินไปอย่างดุเดือด แต่ขุมกำลังของแคว้นวาลากับตาร์ตาร์ยังไม่ถูก นั้นทอนหมดสิ้น ทัพหมิงก็ถูกบังคับให้สอดมือเข้ามาก่อนกำหนด แทนที่ จะรอให้อาลู่ไถร้องขอ ดังนั้นเผชิญกับโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ความยุ่งยากอยู่บ้าง ผู้นำชนเผ่า บางซนเผ่าคุมแค้นต่อต้าหมีง หรือว่าอาลู่ไถลอบสั่งการ จึงประกาศไม่ ยอมรับการควบคุมจากทัพหมิง

ติงอวี่ได้รับดำสั่งมา จึงไม่มืออ่อน ดำเนินการปราบปรามอย่าง เฉียบขาด ไข้ดาบประหารและโลหิตสดๆ เข้าสะกดชาวตาร์ตาร์ ตอนนี้


บิดาจะไม่ยกอ้างเมตตาธรรมอีก หากใช้หมัดเหล็กและคมดาบเข้าถก เหตุผลกับท่าน ลูว่าท่านจะทำอย่างไร?

เมื่อเป็นเซ่นนี้ขุมกำลังที่แข็งช้อที่สมควรยืมมือทัพวาลาเช้า จัดการ ได้แต่ให้ต้าหมิงกำจัดเอง ถึงแม้ฆ่าคนหนึ่งพัน ตนเองก็สูญเสีย แปดร้อย บาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อย ทั้งหมดนี้เป็นบาปที่จี้กังก่อไว้ แต่ก็ อับจนปัญญา

หลังจากนั้นค่อยใช้วิธีอันละมุนละม่อม ขุนนางปัเจิ้งซือแห่งเหลียว ตงว่านซื่ออวี้นำเสบียงอาหาร หญ้าเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเช้าสู่แคว้นตาร์ ตาร์ เตรียมสงเคราะห์ชาวตาร์ตาร์ แต่หากคิดรับการสงเคราห์ก็ด้องรับ การจัดการ ว่านซื่ออวี้ยังนำนักศึกษาจำนวนหนึ่งมา ทำการจดทะเบียน สำมะโนครัวของชนเผ่าที่ยอมรับการสงเคราะห์

ผู้ปกครองชนเผ่าตาว์ตาร์มืทั้งควบคุมสิบกระโจม ร้อยกระโจม โซฟาเป่าลมพัน กระโจม หากผู้นำชนเผ่ายอมรับการจัดการ จะได้รับอำนาจ ขณะ เดียวกันก็ได้รับการสงเคราะห์ หากไม่ยอมรับก็ต้องอดตาย อำนาจที่มื อยู่มลายหายสูญ อย่าว่าแต่ที่ด้านช้างยังมืติงอวี่ลับดาบลังหารรออยู่ ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ได้แต่ยอมรับการจัดการ ผู้ที่ปกครองชนเผ่าตั้งแต่ ร้อยกระโจมขึ้นไปล้วนถูกปลดออก อยู่ในความควบคุมของสำนักเหลียว ตงตูซือ

ตอนนี้เหล่าผู้นำชนเผ่ายังมืบารมีหลงเหลือ มีอิทธิพลต่อผู้นำ ขบวนซนชั้นกลาง แต่วันหน้าอิทธิพลของพวกมันต้องเสื่อมโทรมลง หากไม่พึ่งพาด้าหมีง กระทั้งตำแหน่งยังไม่อาจรักษาไว้ เป็นเหตุให้ทั่วทั้ง ซนเผ่าไม่สามารถปฎิบิตการอย่างเป็นเอกภาพได้ ต้องการสื่อโซฟาเป่าลม lazadaความหมายว่าเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นสุดท้าย ข้อเท็จจริงล้วนปรากฏออกมา