Show my sofa

คราครึ จึงกล่าว “เชิญใต้เท้าหวงมาที่ตึกหลัง” กล่าวจบลาก๓ยะไม้ ไปยังเก๋งน้อยที่เบื้องหน้าหลังหนึ่ง

ชั่วครูให้หลังหวงเจินรีบรุดมาถึง บ่าวไพร่ก็ชงซามาป้านหนึ่ง และ

ผลไม้ถาดหนึ่ง เซี่ยสินยิ้มพลางกล่าวว่า “ใต้เท้าหวงโซฟาลม พกพา pantip เรื่องใดรีบร้อนถึง เพียงนี้?”

หวงเจินปาดเหงื่อบนหน้าผาก ไม่ทันดื่มนํ้าซา ก็กระทืบเท้ากล่าว ว่า “เกิดเรื่องแล้ว”

เซี่ยสินกล่าวว่า “นั่งลงแล้วค่อยว่ากล่าว ที่แท้เป็นเรื่องใด?”

หวงเจินทรุดนั่งลงบนม้าหิน บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเที่ยว หนึ่ง เซี่ยสินรับฟังจนใจเต้นระทึก สีหน้าแปรเปลี่ยนไป

เซี่ยสินมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สอบแข่งขันระหว่างชาวเหนือกับ ชาวใต้ ในรัชกาลหงอู่ ทราบว่าเรื่องราวหนักหนาสาหัส ในสายตาของผู้ ปกครองแผ่นดิน เรื่องนี้ยังหนักหนากว่าการฆ่าคนวางเพลิง กินสินบาท คาดสินบนอีก อันว่าการสอบแข่งขันรับบัณฑิตจิ้นซื่อ แม้บอกว่าเป็น การคัดเลือกบุคคลให้กับราชสำนัก แท้ที่จริงเป็นการผูกมัดจิตใจปัญญา ซนทั้งแผ่นดิน

ที่ผ่านมาปัญญาชนผู้คงแก่เรียนสามารถเล่าเรียนหนังสือ ส่วน ใหญ่มีฐานะไม่เลว โซฟาเป่าลม intex 68565จัดเป็นชนชั้นเจ้าของที่ดิน ซนชั้นเจ้าของที่ดินเป็น ฐานรากของสังคม หากเกิดการสั่นคลอน อาจเปลี่ยนเหตุให้เปลี่ยน แปลงผู้ครองแผ่นดิน             นี่เป็นนโยบายชั้นพื้นฐานที่รักษาความสงบ

เรียบร้อยของแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหว ไต้แต่เลือกที่จะรับไว้หรือ คัดทั้ง โดยไม่คำนึงว่าถูกหรือผิด

เจี๋ยจิ้นยังสำคัญกว่าแผ่นดินหรือ?

เหตุการณ์ถึงชั้นนี้ เอาแต่ตำหนิเจี๋ยจิ้นก็ไม่มีประโยชน์ ไต้แต่นึก หาทางช่วยเหลือมัน เซื่ยสินเพ่งตาขบคิดแล้วกล่าวกับหวงเจินว่า “ท่าน กลับไประดมคนของท่านหาทางกอบกู้ อย่าให้ทั้งหมดกล่าวหาเป็นเสียง เดียว หากไม่ไต้ยินเสียงสนับสนุนเจี๋ยจิ้น เกรงว่ามันต้องตายแน่นอน”

หวงเจินเป็นขุนนางสามรัชกาล มีประสบการณ์,ชั้าชอง ย่อมล่วงรู้ ถึงความหนักหนาของเรื่องราว ไม่เช่นนั้นคงไม่รีบรุดมาหาเซี่ยสินแล้ว พอฟังจึง

ผงกศีรษะรับ เซี่ยสินกล่าวอีกว่า “หยางซื่อฉีมักเข้าวังมา หากว่า มันอยู่ด้วย ทางด้านไฑจึอคงได้รับข่าวแล้ว ท่านไม่ต้องแจ้งต่อไทจึอ เรา ก็ไม่สะดวกกับการพบหน้าไทจึอ ท่านกลับไปท่างานก่อน เราจะนึกดูว่าม่ หนทางใด”

หวงเจึนรับคำคราหนึ่ง กระทั่งนํ้าชายังไม่ดื่ม ก็รีบรุดจากไป เซี่ยสินกลับมายังเก๋งที่เหล่าภรรยาชุมนุมกัน เหล่าภรรยากำลังสัพยอกเย่อนา หลายวันนี้เย่อนารังเกียจกลิ่น นํ้ามัน โซฟาเป่าลมอเนกประสงค์ไม่อยากอาหาร ไม่ทราบเป็นเพราะอากาศร้อนอบอ้าว หรือว่าตั้ง ครรภ์แล้ว นางย่อมภาวนาให้ตัวเองตั้งครรภ์ เพราะเหตุนี้กลายเป็น ขลาดเขลา คิดรออีกหลายวัน ค่อยไปให้หมอจับชีพจร มิให้หลงยินดี สูญเปล่าตระกูลหยางมีสมาชิกเพิ่มขึ้นย่อมเป็นเรื่องดีในความอิจฉาเลื่อมใส ม่คนกล่าวหยอกล้อนาง มีแต่ซูอิ่งตั้งใจว่าไม่ขอไห้กำเนิดบุตรอีก จึงไม่ อิจฉาตาร้อนแต่อย่างไร